Yönerge Anasayfa / Yönerge
# Yönerge Adı Güncellenme Tarihi
1 Avrupa Kredi Transfer Sistemi ( ECTS / AKTS ) Yönergesi 3.10.2018
2 Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Yönergesi 26.09.2017
3 BESYO Özel Yetenek Sınavı Yönergesi 7.09.2018
4 Bilgisayar, Ağ ve Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi 26.09.2017
5 Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi 9.04.2019
6 Bilimsel Dergiler Yönergesi 24.10.2018
7 Bitlis Eren Üniversitesi Sınırları İçinde Hizmet Veren Yemekhane, Kantin, Kafeterya, Lokanta, Çay Ocağı vb. Yiyecek Üretim ve Satış Yerlerine İlişkin Hijyen Yönergesi 4.04.2019
8 Cısco Akademi Koordinatörlüğü Kurs Yönergesi 26.09.2017
9 Çift Anadal Programı Yönergesi 26.09.2017
10 Diploma, Diploma Eki ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergesi 21.11.2019
11 Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi 26.09.2017
12 Erasmus Değişim Programı Yönergesi 9.11.2018
13 Etik İlkeleri ve Etik Kurulu Yönergesi 26.09.2017
14 Fahri Akademik Unvanlar ve Hizmet Ödüllerinin Verilmesine İlişkin İlkeler 26.09.2017
15 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Yönergesi 12.12.2018
16 Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesi 1.10.2019
17 İİF Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesi 7.09.2018
18 İİF Zorunlu ve İsteğe Bağlı Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesi 7.09.2018
19 İmza Yetkileri Yönergesi 26.09.2017
20 Kalite Komisyonu Yönergesi 14.12.2018
21 Kantin Kafeterya Kırtasiye vb. Taşınmazların Kiralanması İşletilmesi ve Denetlenmesine İlişkin Yönerge 2.10.2018
22 Konuk Evi Yönergesi 26.09.2017
23 Konut Dağıtım ve Yönetim Yönergesi 2.11.2018
24 Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Kütüphane Yönergesi 26.09.2017
25 Lisansüstü Programlara Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi 9.04.2019
26 Öğrenci İşlemleri Yönergesi 26.01.2018
27 Öğrenci Kulüpleri Yönergesi 26.09.2017
28 Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi 15.10.2018
29 Ön Lisans, Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi 26.09.2017
30 Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi 26.09.2017
31 Özel Öğrenci Yönergesi 30.03.2018
32 Proje Destek Ofisi Yönergesi 26.09.2017
33 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mesleki Uygulama Yönergesi 26.09.2017
34 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Uygulama Kreş ve Anaokulu Yönergesi 30.01.2020
35 Sağlık Yüksekokulu Staj Uygulama Esasları 26.09.2017
36 Sosyal Tesisler Kurma ve İşletme Yönergesi 26.09.2017
37 Spor Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Yürütülmesi Hakkında Yönerge 26.09.2017
38 Staj Yönergesi 26.09.2017
39 Teknoloji Transfer Ofisi Yönergesi 26.09.2017
40 Teşvik Yönergesi 26.09.2017
41 Teşvik Yönergesi Formları 26.09.2017
42 Uzaktan Ön Lisans ve Lisans Eğitim Yönergesi 26.09.2017
43 Uzmanlık Alan Dersinin Açılması ve Uygulanmasına İlişkin Yönergesi 26.09.2017
44 Yandal Programı Yönergesi 26.09.2017
arrow_upward
ok