Bitlis Eren Üniversitesi
ok
Bitlis Eren Üniversitesi içerik yönetim sisteminin gelişimine katkıda bulunmakta ister misiniz? Bu ekranı sisitem yöneticisi ile paylaşabilir ve sorunun çözümü için katkıda bulunabilirsiniz.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

www.beu.edu.tr

  • Ana Sayfa

         Sürekli değişen dünya koşullarında şirketlerin ve kamunun en büyük ihtiyacı, tüm iç ve dış dengeleri anlayan, politik ve ticari trendleri fark eden yöneticilerdir. Biz, Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde nitelikli, gerekli donanıma sahip, alanında yenilikçi ve çok boyutlu çerçeveden bakabilen bireyler yetiştiriyoruz.

        Alanında teoriye ve uygulamaya yönelik en üst düzeyde nitelikli elemanlar ortaya çıkarıyor ve üniversitelerin, sosyal bilimler alanında çalışma ve araştırma yapan kuruluşların ve özel sektörün tercihi olacak istihdam ihtiyacının karşılanmasına yardımcı oluyoruz. Öğrencilerin uygulamaya yönelik çalışmalarına ve mezuniyet sonrasında işe yerleştirme sürecine destek veriyoruz.

       2008 yılında kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat ve İşletme bölümleri olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır. 2012 yılından beri İktisat, 2015 yılından beri İşletme Bölümlerinde normal lisans eğitimi verilmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında ve çeşitli üniversitelerle işbirliği yapılarak yüksek lisans programları faaliyete geçirme çalışmalarımız devam etmektedir. Fakültemiz Bitlis Eren Üniversitesi kampüsünde yer almaktadır.

     Son yıllarda ülkemiz lehine iyileşen ekonomik şartlar, uzman öğretim kadromuz ve Eren Holding’in üniversitemize sunduğu sınırsız destek sayesinde, geleceğimiz olarak gördüğümüz öğrencilerimizi yetiştirmeyi en önemli vazifemiz olarak görüyoruz.

 

↓↓↓↓↓↓          ↓↓↓↓↓↓            ↓↓↓↓↓↓↓                 ↓↓↓↓↓↓↓      

İşletme Bölümü // İktisat Bölümü // Uluslararası İlişkiler Bölümü // Kamu Yönetimi Bölümü

 


 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


+90(434) 222 00 40

+90(434) 222 91 44

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis     

Tel  : +90 (434) 222 00 00
Fax : +90 (434) 222 01 01

E-Posta: info@beu.edu.tr

ozelkalem@beu.edu.tr

Elektronik Dergiler


Sayfa Başı

Ana Sayfa

Duyurular

İletişim