Bitlis Eren Üniversitesi
ok
Bitlis Eren Üniversitesi içerik yönetim sisteminin gelişimine katkıda bulunmakta ister misiniz? Bu ekranı sisitem yöneticisi ile paylaşabilir ve sorunun çözümü için katkıda bulunabilirsiniz.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

www.beu.edu.tr

  • Ana Sayfa

Resim: Türk Dil Kurultayı, Mustafa Kemal'in koruyucu başkanlığında (Dolmabahçe)

 

Türk Dili Bölümü Hakkında


   Türk Dili Bölümü, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 5/ı maddesi uyarınca 2012 yılında Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuş; Bitlis Eren Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksek okulların öğrencilerine "Türk dili" dersini bir dönemi kapsayacak şekilde, haftada dört saat öğretim veren bir bölümdür.

   Türk Dili derslerinin amacı, yüksek öğrenimini tamamlamış her gence ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini, anlatım olanaklarını gereğince kavratabilmek, yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini kazandırmak ve ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmektir.

     Lisans ve ön lisans eğitimini alan her öğrenciye, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil- düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmektir.

     Fikirlerin amaca göre en mükemmel şekilde ifade edilebilmesi için gerekli kuralları kapsayan retorik (güzel konuşma) bilgisi, her meslekte yetişmiş gençler için çok önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.

     Bu bakımdan yüksek öðretim kurumlarında verilecek Türk Dili derslerinin, liselerde verilen Türkçe ve Edebiyat derslerinin bir devamı olarak özellikle  güzel konuşma alanında yoğunlaştırılması yararlı olacaktır. Diðer taraftan, gençlerin yazılı kompozisyon yanında, düzgün ve etkin bir konuşma alışkanlığı kazanmaları da ihmal edilmemesi gereken bir husustur.

     Batı ülkelerinde bu konuda yazılmış kitaplardan da yararlanılarak, Türkçe ders programlarında kitleye hitap etme tekniğine ait kural ve yöntemlerin öğretilmesi mümkündür. Bu konuda başta Atatürk olmak üzere, değerli Türk hatiplerinin konuşma metinlerinden yararlanmak yerinde olur.

 

Türk Dili Bölümü


+90(434)

+90(434)

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis     

Tel  : +90 (434) 222 00 00
Fax : +90 (434) 222 01 01

E-Posta: info@beu.edu.tr

ozelkalem@beu.edu.tr

Elektronik Dergiler


Sayfa Başı

Ana Sayfa

Duyurular

İletişim