Bitlis Eren Üniversitesi
ok
Bitlis Eren Üniversitesi içerik yönetim sisteminin gelişimine katkıda bulunmakta ister misiniz? Bu ekranı sisitem yöneticisi ile paylaşabilir ve sorunun çözümü için katkıda bulunabilirsiniz.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

www.beu.edu.tr

  • Ana Sayfa

2016 yılında Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde Proje Destek Ofisi Koordinatörlüğü kurulmuştur.

Araştırmalar Koordinatörlüğü altında faaliyet gösteren Proje Destek Ofisi, ulusal ve uluslararası projelerle ilgilenen iki alt birimden oluşmaktadır. Birimler, araştırma projelerinin proje geliştirme, yazma, başvuru ve yürütme aşamalarında danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Proje çağrılarının Üniversite içinde duyurulması, proje destek imkanlarının tanıtılması vb. bilgilendirme faaliyetleri ile proje başvurusu aşamasında, formlarının kontrol edilmesi ve bilgilerin araştırma projeleri veritabanına aktarılması Proje Destek Ofisi’nin görevleri arasındadır. Proje Destek Ofisi, başvuru formlarını ve sözleşme taslaklarını yalnızca Üniversite yükümlülükleri açısından incelemekte, başvuruların bilimsel ve biçimsel olarak uygunluğunu değerlendirmemektedir.

Üniversitenin farklı birimlerini bir araya getiren çok ortaklı ulusal ve uluslararası projelerde proje ekibi oluşturma, varsa müşteri kurum ve proje katılımcıları ile ortak toplantılar düzenleme vb. proje geliştirme faaliyetleri de yürütülmektedir. Avrupa Birliği destek programları ile ilgili kritik başarı faktörleri ve başarılı projelere ait örnek başvuru dokümanları paylaşılmakta, belirli bir proje fikri için en uygun destek programının seçilmesi konusunda danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Proje Destek Ofisi, Üniversite’deki araştırma yönetim sistemi ile ilgili bilgi dokümanları ve araştırma performansına ilişkin raporlar hazırlayarak araştırmacıların bilgisine sunmaktadır. 

Proje Destek Ofisi Koordinatörlüğü


+90 (434) 222 00 00

+90 (434) 222 01 01

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis     

Tel  : +90 (434) 222 00 00
Fax : +90 (434) 222 01 01

E-Posta: info@beu.edu.tr

ozelkalem@beu.edu.tr

Elektronik Dergiler


Sayfa Başı

Ana Sayfa

Duyurular

İletişim