Bitlis Eren Üniversitesi
ok
Bitlis Eren Üniversitesi içerik yönetim sisteminin gelişimine katkıda bulunmakta ister misiniz? Bu ekranı sisitem yöneticisi ile paylaşabilir ve sorunun çözümü için katkıda bulunabilirsiniz.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

www.beu.edu.tr

Kadın ve Genç Girişimcileri Destekleme Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi

  • Ana Sayfa

Kadın ve Genç Girişimcileri Destekleme Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bitlis Eren Üniversitesi Kadın ve Genç Girişimcileri Destekleme Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruluşu Kasım 2010 tarihinde 27756 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olup amacı ve faaliyet alanı aşağıda sunulmuştur.

Amacı: Kadın haklarının korunması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini sağlamak, toplumda kadın sorunlarına karşı duyarlılığı geliştirmek, yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili konularda araştırma yapmak ve eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak ve toplumda kadın statüsünün yükselmesine yardımcı olmaktır.

Faaliyet Alanı: Amacı doğrultusunda aşağıdaki çalışmaları yürütür:
a) Yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili her konuda araştırma, inceleme ve proje yapmak veya yaptırmak, bu gibi çalışmalara katılmak, desteklemek, projeler hazırlamak ve yürürlüğe koymak.

b) Kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek, bu konularda yapılan bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek, lisansüstü ve doktora öğrencilerini "Kadın Sorunları ve Çözümleri" üzerinde araştırma yapmaya özendirmek ve teşvik etmek.

c) Özellikle bölgemiz ve ilimizdeki kırsal kesim kadınları ve kız çocukları için çeşitli konularda (okuryazarlık, resmi nikâhın önemi, küçük yaşta kızların evlendirilmemesi, bakabileceği kadar çocuk doğurması, töre ve namus ile açıklanan baskılardan korunması v.b.) eğitim programları hazırlamak ve bu konularda seminerler vermek.


d) Amaçları doğrultusunda yayın yapmak ve yaptırmak.

e) Kadın sorunları konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak

Kadın ve Genç Girişimcileri Destekleme Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi


+90(434)

+90(434)

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis     

Tel  : +90 (434) 222 00 00
Fax : +90 (434) 222 01 01

E-Posta: info@beu.edu.tr

ozelkalem@beu.edu.tr

Elektronik Dergiler


Sayfa Başı

Ana Sayfa

Duyurular

İletişim