Bitlis Eren Üniversitesi
ok
Bitlis Eren Üniversitesi içerik yönetim sisteminin gelişimine katkıda bulunmakta ister misiniz? Bu ekranı sisitem yöneticisi ile paylaşabilir ve sorunun çözümü için katkıda bulunabilirsiniz.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

www.beu.edu.tr

  • Ana Sayfa

Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Hakkında

Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bitlis Eren Üniversitesi bünyesinde toplamda 3875 m2 lik alana kurulan Merkezi Laboratuvarın; Biyoloji, Kimya, Fizik, Mühendislik ve Bilişim Teknolojileri olmak üzere beş temel alandan oluşmaktadır. Bu laboratuvarlarda; gıda, yem, su, sağlık, çevre, toksikoloji, biyokimya, toprak, malzeme, enerji, yapı ve yapı malzemesi, hidrolik zemin, katı ve akışkanlar mekaniği, termodinamik, metalografik muayene, emisyon, bilgisayarlı kontrol, elektrik tesisleri, elektrik makineleri, yazılım, donanım vs. alanlarda araştırma ve analizler/testler yapılmaktadır.

Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarında; araştırma, bölgesel, ulusal ve uluslararası farklı düzeylerde ihtiyaç duyulan ölçme, test ve analizleri geçekleştirilebilmesi, üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin nitelik ve nicelik yönünden arttırılması ile bölgedeki AR-GE hizmeti ihtiyacının karşılanması, Üniversitemizin dünya standartlarında bir merkeze sahip olarak bölgesel ve ulusal bazda AR-GE hizmeti verilmesi sağlanarak, yeni teknolojilerin üretilmesine ve geliştirilmesine imkan sağlanması,Bölgenin AR-GE ihtiyacını sağlayan, laboratuar hizmetlerini bilim adamlarının, kamu ve sanayi kuruluşlarının kullanımına açarak kaynak tasarrufu sağlayan, yörede yeni kuruluşların oluşumuna neden olup, danışmanlık yapan, yeni fonksiyonel ürünler geliştirerek patent alabilen ve bölgenin potansiyelini ortaya çıkarıp, ekonomiye kazandırarak, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayan bir bilim merkezini öncelikle üniversitemiz olmak üzere, Bitlis iline ve dolayısıyla da ülkemize kazandırılmasıdır.

Bitlis ili tarihi ve kültürel yapısı ile turizm potansiyeli, gerekse yer altı ve yer üstü zenginlikleri nedeniyle ekonomik ve sosyal açıdan gelişmeye müsait bir bölgede bulunması nedeniyle, bilimsel çalışmalar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Kurulan merkezi laboratuvarla, bu kaynak bilim adamları tarafından kullanılarak bilimsel fayda sağlarken, bilimsel gelişmelerin iş dünyası ile paylaşılması ile bölgenin kalkınmasına ve dolayısı ile toplumun sosyal açıdan gelişmesine katkı sağlayacaktır.

  • ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu çeçevesinde "Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği-Metot Validasyonu" eğitimi

  • İSO 17025 Akredistasyon eğitimi

  • Laboratuvarlarımız

Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi


+90(434) 228 50 05

+90(434)

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis     

Tel  : +90 (434) 222 00 00
Fax : +90 (434) 222 01 01

E-Posta: info@beu.edu.tr

ozelkalem@beu.edu.tr

Elektronik Dergiler


Sayfa Başı

Ana Sayfa

Duyurular

İletişim