Bitlis Eren Üniversitesi
ok
Bitlis Eren Üniversitesi içerik yönetim sisteminin gelişimine katkıda bulunmakta ister misiniz? Bu ekranı sisitem yöneticisi ile paylaşabilir ve sorunun çözümü için katkıda bulunabilirsiniz.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

www.beu.edu.tr

  • Ana Sayfa

Bitlis Eren Üniversitesi'nin idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve ahenkli çalışmasını sağlamak üzere gerekli koordinasyonu oluşturmak, Üniversite Yönetim Kurulu ve Senatosu'na Raportörlük yapmak başlıca görevidir.

SORUMLULUKLARI

1- Üniversitenin idari birimlerinin verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak,
2- Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük  görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazımı, dağıtımı ve saklanmasını sağlamak,
3- Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
4- Rektörlük yazışmalarının koordinasyonunu sağlamak,
5- Kalite Yönetimi Sisteminin etkin olarak uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamak,
6- Kalite Yönetimi Sisteminin performans ve iyileştirilmesi için ihtiyaçlar hakkında üst yönetime rapor vermek,
7- Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.

YETKİLERİ

1- Bağlı daire başkanları ve diğer birimlerin koordinasyonunu sağlamak,
2- Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak,
3- Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören hizmetlerini koordine etmek. 

Genel Sekreterlik


+90(434) 222 08 89

+90(434)222 01 01

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis     

Tel  : +90 (434) 222 00 00
Fax : +90 (434) 222 01 01

E-Posta: info@beu.edu.tr

ozelkalem@beu.edu.tr

Elektronik Dergiler


Sayfa Başı

Ana Sayfa

Duyurular

İletişim